CỤM TỪ IELTS CƠ BẢN

Relationship P1

Relationship P1

1. Các mối quan hệ P1

Relationship P2

Relationship P2

2. Các mối quan hệ P2

Health & Fitness P1

Health & Fitness P1

3. Sức khỏe & Thể chất P1

Health & Fitness P2

Health & Fitness P2

4. Sức khỏe & Thể chất P2

Studies & Work P1

Studies & Work P1

5. Học tập & Làm việc P1

Studies & Work P2

Studies & Work P2

6. Học tập & Làm việc P2

Nature & Environment P1

Nature & Environment P1

7. Thiên nhiên & Môi trường P1

Nature & Environment P2

Nature & Environment P2

8. Thiên nhiên & Môi trường P2

Language & Communication P1

Language & Communication P1

9. Ngôn ngữ & Giao tiếp P1

Language & Communication P2

Language & Communication P2

10. Ngôn ngữ & Giao tiếp P2

Science & Technology P1

Science & Technology P1

11. Khoa học & Công nghệ P1

Science & Technology P2

Science & Technology P2

12. Khoa học & Công nghệ P2

Hobbies P1

Hobbies P1

13. Sở thích P1

Hobbies P2

Hobbies P2

14. Sở thích P2

Culture & Modern Society P1

Culture & Modern Society P1

15. Văn hóa & Xã hội hiện đại P1

Culture & Modern Society P2

Culture & Modern Society P2

16. Văn hóa & Xã hội hiện đại P2

Travel & Tourism P1

Travel & Tourism P1

17. Du lịch lữ hành P1

Travel & Tourism P2

Travel & Tourism P2

18. Du lịch lữ hành P2

Gender roles P1

Gender roles P1

19. Vai trò giới tính P1

Gender roles P2

Gender roles P2

20. Vai trò giới tính P2

People P1

People P1

21. Con người P1

People P2

People P2

22. Con người P2

Places P1

Places P1

23. Địa điểm P1

Places P2

Places P2

24. Địa điểm P2

Buildings P1

Buildings P1

25. Các tòa nhà P1

Buildings P2

Buildings P2

26. Các tòa nhà P2

Arts P1

Arts P1

27. Nghệ thuật P1

Arts P2

Arts P2

28. Nghệ thuật P2

The media P1

The media P1

29. Truyền thông P1

The media P2

The media P2

30. Truyền thông P2

The law & Crime & Punishment P1

The law & Crime & Punishment P1

31. Luật & Tội ác & Trừng phạt P1

The law & Crime & Punishment P2

The law & Crime & Punishment P2

32. Luật & Tội ác & Trừng phạt P2

Task 1 writing P1

Task 1 writing P1

33. Kỹ năng viết task 1 P1

Task 1 writing P2

Task 1 writing P2

34. Kỹ năng viết task 1 P2

Task 1 writing P3

Task 1 writing P3

35. Kỹ năng viết task 1 P3

Task 2 writing P1

Task 2 writing P1

36. Kỹ năng viết task 2 P1

Task 2 writing P2

Task 2 writing P2

37. Kỹ năng viết task 2 P2

Task 2 writing P3

Task 2 writing P3

38. Kỹ năng viết task 2 P3

DANH SÁCH CÁC KHOÁ HỌC