IELTS NÂNG CAO

Human nature P1

Human nature P1

1. Bản chất con người 1

Human nature P2

Human nature P2

2. Bản chất con người 2

Human nature P3

Human nature P3

3. Bản chất con người 3

Time for a change P1

Time for a change P1

4. Đến lúc thay đổi 1

Time for a change P2

Time for a change P2

5. Đến lúc thay đổi 2

No man is an island P1

No man is an island P1

6. Con người không cô độc 1

No man is an island P2

No man is an island P2

7. Con người không cô độc 2

As an individual P1

As an individual P1

8. Như một cá nhân 1

As an individual P2

As an individual P2

9. Như một cá nhân 2

Scientific discovery

Scientific discovery

10. Khám phá khoa học

Physical and mental health

Physical and mental health

11. Sức khỏe thể chất tinh thần

Striving to achieve P1

Striving to achieve P1

12. Nỗ lực để có thành quả 1

Striving to achieve P2

Striving to achieve P2

13. Nỗ lực để có thành quả 2

Make a reputation

Make a reputation

14. Tạo danh tiếng

Powers of persuasion P1

Powers of persuasion P1

15. Sức mạnh của thuyết phục 1

Powers of persuasion P2

Powers of persuasion P2

16. Sức mạnh của thuyết phục 2

Powers of persuasion P3

Powers of persuasion P3

17. Sức mạnh của thuyết phục 3

Ways and means

Ways and means

18. Phương thức và cách thức

State control P1

State control P1

19. Kiểm soát của chính quyền 1

State control P2

State control P2

20. Kiểm soát của chính quyền 2

State control P3

State control P3

21. Kiểm soát của chính quyền 3

Natural history P1

Natural history P1

22. Lịch sử tự nhiên 1

Natural history P2

Natural history P2

23. Lịch sử tự nhiên 2

Natural history P3

Natural history P3

24. Lịch sử tự nhiên 3

Rocket science P1

Rocket science P1

25. Khoa học vũ trụ 1

Rocket science P2

Rocket science P2

26. Khoa học vũ trụ 2

Rocket science P3

Rocket science P3

27. Khoa học vũ trụ 3

Construction P1

Construction P1

28. Xây dựng 1

Construction P2

Construction P2

29. Xây dựng 2

The latest thing P1

The latest thing P1

30. Cập nhật mới nhất 1

The latest thing P2

The latest thing P2

31. Cập nhật mới nhất 2

Urban jungle P1

Urban jungle P1

32. Thành thị đông đúc 1

Urban jungle P2

Urban jungle P2

33. Thành thị đông đúc 2

Tackling issues P1

Tackling issues P1

34. Giải quyết vấn đề 1

Tackling issues P2

Tackling issues P2

35. Giải quyết vấn đề 2

This Earth P1

This Earth P1

36. Trái Đất 1

This Earth P2

This Earth P2

37. Trái Đất 2

This Earth P3

This Earth P3

38. Trái Đất 3

Energy efficient

Energy efficient

39. Sử dụng năng lượng hiệu quả

Getting down to business P1

Getting down to business P1

40. Bắt đầu kinh doanh 1

Getting down to business P2

Getting down to business P2

41. Bắt đầu kinh doanh 2

Law enforcement P1

Law enforcement P1

42. Thi hành luật 1

Law enforcement P2

Law enforcement P2

43. Thi hành luật 2

The media P1

The media P1

44. Truyền thông 1

The media P2

The media P2

45. Truyền thông 2

A matter of taste P1

A matter of taste P1

46. Thị hiếu 1

A matter of taste P2

A matter of taste P2

47. Thị hiếu 2

In times of difficulties

In times of difficulties

48. Khi gặp khó khăn

This is not the end

This is not the end

49. Không phải kết thúc

DANH SÁCH CÁC KHOÁ HỌC